3 неща, които ще удвоят трафика

Всеки иска да има повече трафик в сайта си и респективно да печели повече пари било то от Google adsense, било то от банери и пр. Тези три лесни стъпки ще ви покажат как да повишите посещаемостта на вашия уебсайт приблизително двойно за един месец.

1. Съдържанието е цар. Публикувайте нови статии, колкото се може по-често, нека има много съдържание това задържа потребителите във вашия сайт и те ви правят повече импресии, защото откриват не само това, заради което са влезли, а също така и редица друга полезна за тях информация. Не правете обаче компромис с качеството на статиите т.е. не поствайте всеки ден по 10 статии, които не са никому интересни, а по-добре се съсредоточете върху 5 статии например, но нека те са интересни, информативни и каращи потребителите да се връщат отново и отново във вашия уебсайт.

2. Използвайте сайтове тип социални мрежи, ако имате наистина добро съдържание, то хората ще научат за вас и редовно ще посещават вашия сайт. Постоянно използвайте подобен тип реклама, тя е безплатна, но за сметка на това е високо ефективна и истински ще ви зарадват резултатите от подобна ваша дейност. Аз например за един ден съм имал 220 посещения само заради една единствена статия.

3. Оптимизирайте съдържанието си за търсачките — пишете мета тагове, провокирайте хората да пишат коментари(това също е съдържание), използвайте ключови думи в съдържанието и постоянно използвайте един и същ бранд, тоест навсякъде пишете точно това което представяте, а не различни негови вариации. Регистрирайте се в отворени директории в други сайтове, колкото повече линка имате към вашата страница толкова повече google започва да ви обича…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store