Тол такси или винетки — кое е по-справедливо

ТОЛ система в България https://tollpass.bg/

Чували ли сте за предстоящото въвеждане на тол такси или все още не сте наясно с промените, които предстои да се случат?! Със сигурност обаче сте запознати с винетките и това какви привилегии осигуряват те. Няма значение дали сте професионален шофьор или пътник, то ние сме абсолютно сигурни, че поне веднъж сте присъствали на разговор, в епицентъра на който е бил поставен въпроса за винетките.

Засилено впечатление ни прави, че през последните няколко години хората все по-често негодуват срещу оскъпяването на винетките и как самата такса не отговаря на качеството на пътищата в страната ни, по които сме принудени да се движим. Малко са онези, които с чисто сърце споделят, че темата не представлява важност за тях и те се съгласяват с всички онези увеличения, без това да рефлектира върху финансовото им състояние.

За да бъдем максимално полезни на читателите и всички онези хора, които се стремят да научат повече за предстоящото въвеждане на тол системата, то ние ще обсъдим в детайли какво всъщност представлява тя и защо нашето лично мнение е, че по всички параграфи точно това нововъведение е далеч по-справедливо от познатите на всички винетки.

Какви са предимствата и недостатъците на тол системата

Ще започнем с посочването на положителните и отрицателните страни на тол системата, като се надяваме искрено това да успее да ви насочи към отговора на въпроса, поставен в заглавието на днешната тема.

Съгласни сме с това, че много от вас ще протестират срещу новите правила, не защото са успели да проникнат в същността им и са достигнали до това каква е основната им цел, а по-скоро изпитват страх да не бъдат „ограбени“ за пореден път. Ние нямаме за цел да ви опровергаваме в обратното, а по-скоро да ви посочим обективни факти и сами за себе си да можете да отговорите дали нововъведенията ще се окажат благоприятни за инфраструктурата или по някакъв начин ще нанесат негативно отражение.

Когато шофьорите на камиони биват таксувани за изминатото разстояние и прочие, то те ще заплатят сумата, автоматично отчетена в електронната система в реално време. Посредством тази сума пътищата ще бъдат поддържани до такава степен, че лекотоварните автомобили ще могат да се движат свободно и безпрепятствано, както и всички останали.

Нашето лично мнение е, че тол системата е далеч по-справедлива, в съпоставка с винетките, които до този момент все още са валидни за всички превозни средства, независимо дали става въпрос за тир, чиито общ товар надвишава 3,5 тона.

Надяваме се да сме ви били наистина полезни и да сме успели да отговорим на някой от най-важните за вас въпроси.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store