Некролози — кой е най-важният елемент в тях

Погребална агенция в София https://omegafuneral.com/

Всеки от нас е виждал как изглежда един некролог, а най-вероятно на голяма част от хората, четящи този текст, им се е налагало да изготвят такъв за своите близки.

Макар и свързан с неприятно събитие като смъртта, некрологът е важен, тъй като ще служи като средство за информиране на познати и приятели на починалия за неговата кончина.

Освен това той ще служи и като средство за изразяване на тъгата на близките от смъртта на техния любим човек.

Има ли разлики при некролозите

Независимо дали ви се е налагало да правите некролог или не, замисляли ли сте се някога кое всъщност е най-важният елемент от един некролог? Кое ви прави първо впечатление, когато видите подобно нещо?

Много хора не осъзнават, но некролозите съдържат няколко важни елемента, които трябва да бъдат правилно подбрани, за да може документът да бъде адекватно направен.

Попитахме експертите от траурна агенция „Омега“ за това какво хората най-масово предпочитат в един некролог, както и какви са най-важните елементи при изработката.

Снимката

Снимката играе ролята на портрет на покойника — когато я видят, хората си спомнят за човека, на база снимката, която е поставена там.

Ето защо е от ключово значение да се подбере правилната снимка, която да не е прекалено формална, но и да не е напълно несериозна.

Трябва да се избере подходяща снимка, която представя човека в адекватен вид, но и навява мили спомени у тези, които си го спомнят.

Допълвайки това с изработката на цветен некролог, снимката се превръща в първото и най-основно нещо, което хората виждат.

Посланието

Посланието има сантиментална стойност и често се предоставя от самите близки. Има, обаче, и заготовки, които предоставят готови текстове, от които всеки може да избира сам.

Посланията в некролозите изразяват любов, тъга, спомени и почитане на паметта на покойника. Те имат за цел да покажат на останалите хора печалта и любовта на близките.

Често това е второто нещо, което повечето хора забелязват, когато погледнат в некролога, което го прави важен елемент от цялостната изработка.

Цветен или черно-бял некролог

Преди време нямаше друг вариант освен черно-белите некролози, но развитието на технологиите и появата на цветните принтери направи възможно печатането на цветни некролози.

Това е голяма стъпка напред и действително цветните документи са много по-елегантни, привлекателни и представителни от черно-белите си аналози.

Особено голяма разлика се забелязва при снимките, които позволяват да се обхване пълната пъстрота на изображението и се внася допълнителен реализъм.

Всеки един от тези елементи е важен, така че най-добрият вариант е да се акцентира върху всичко, като се подберат точно правилните снимки и думи.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store