Може ли без решаване на листовки

Image for post
Image for post
Шофьорски курсове в София, България

Без значение дали в момента търсите активно мястото на което да се запишете, за да се научите да шофирате или вече сте го намерили, тук ще намерите отговор на всички въпроси, които се отнасят до решаването на листовки.

Важността им се подценява от мнозина и за да не правите и вие тази грешка подготвихме тази статия, която ще ви помогне с различни безценни съвети. За да сме максимално изчерпателни в написаното сме консултирали въпросите и отговорите с инструкторите на една от най-старите автошколи в София — AutoDrive.bg.

Какво представляват листовките

До скоро те бяха изцяло на книжни носители, което няма как да не отчетем, че е изключително непрактично. Веднъж решени, повече няма как да бъдат използвани. Така всички бъдещи шофьори се лишават от възможността да повторят и затвърдят знанията си.

В същността си решаването на листовки трябва да затвърди всичко научено по време на теоретичната част на курса. Всички важни знаци и правила са изразени в различни тестови задачи, които трябва да ви помогнат да затвърдите знанията си и да се държите адекватно и безопасно, щом се качите зад волана.

Как да започнете с решаването на листовки

Ще ви кажем каква е най-често срещаната грешка. Листовките трябва да затвърдят знанията, които сте получили след внимателното прочитане на Законът за движение по пътищата и приложения към него Правилник.

В двата нормативни акта има повече от важна информация и указания, които няма как да знаете от обща култура. Именно за това преди да започнете да решавате каквото и да е, трябва да прочетете всичко, което са ви казали.

Едва след като сте прочели законите и правилниците може да започнете да се упражнявате. Решаването на листовки е лесно, но трябва да внимавате. Въпросите и начините, по който те могат да бъдат зададени често са подвеждащи.

Така ще се наложи не само да внимавате, но и да четете внимателно. Времето, което е предвидено е достатъчно и не е нужно да се мъчите да поставяте рекорд за най-кратко време.

Повече от важно е да се концентрирате и да помните, че изпитите, които ви предстоят са важни, за да гарантирате не просто безопасното си придвижване с автомобил, но и запазването на живота на хората, които са с вас и разбира се останалите участници в движението.

Важно е да сте напълно откъснати от всичко, което може да ви разсейва. Това означава да не слушате музика, да не гледате телевизия или да говорите с някой по телефона. Концентрирайте се, защото крайната цел на решаването на листовки е да научите важните правила. Това включва и всички малки детайли, които ще ви помогнат да се движите без притеснения на нерегулираните кръстовища, да пресичате прелези и надлези безопасно.

Една не малка част от пътните знаци не означават нищо за повечето хора и за да не сте от тях е добре да научите всички, за да знаете какво да правите или не правите във всяка една ситуация.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store